2007 - händer inte mycket

 

Chandrika omnämnd i ronden i alla fall....

 

Nedan resultatredovisningen från de två av fyra lopp hon gjorde i "min regi"